he_peace

14 tekstów – auto­rem jest he_peace.

Jeżeli ja sam siebie nie ro­zumiem, to w ja­ki sposób kto­kol­wiek in­ny mógłby mnie zrozumieć... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 maja 2010, 15:35

Myśląc, że jes­teś w czymś naj­lep­szy pa­miętaj, że znaj­dzie się ktoś myślący po­dob­nie do Ciebie... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 maja 2010, 09:56

Dlacze­go na świecie pa­nuje zło?
- Bo ludzie lu­bią iść na łatwiznę... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 maja 2010, 07:31

Pozytywne miasto cd.

Wpad­nij z na­mi do śmierdziucha
I ściągnij z lu­fy porządne­go bucha
wte­dy od­tworzą Ci się oczy
I zro­zumiesz jak tam dob­rze bro­war się sączy...
pi­wo ma­my tu spec­jalne i wi­no wytrawne
człowiek tu życie jest nap­rawdę zabawne
tu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 maja 2010, 14:26

Niedaw­no stały tu drew­niane domy,
te­raz nies­te­ty bu­duje­my ato­mowe schrony.
Człowiek niszczy człowieka, co najgorsze...
nikt już na siebie nie czeka... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 maja 2010, 14:08

Nor­malne, że każde­go z nas coś bo­li, każdy ma trochę swoich paranoi... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 maja 2010, 13:58

Dokąd zmierzamy

Dokąd zmierzamy
Proszę po­wiedz mi Jah
Czy ten świat to zwykły krach
Dokąd zmierzamy
Dlacze­go o nasz świat nie dbamy
Wszys­cy dob­rze wiemy, że się sa­mi zabijamy,
Ty­mi pa­liwożer­ny­mi brykami,
jedzo­nymi chemikaliami,
Ty­mi wiel­ki­mi fabrykami,
ato­mowy­mi elektrowniami...

Dlacze­go tak się dzieje,
Że człowiek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2010, 12:45

Dopóki żyje, jes­tem nieśmiertelny... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 9 maja 2010, 14:57

Kiedyś miałem w ser­cu Cię za przyjaciela,
Dziś uważam Cie za fra­jera i skurwiela,
Nie ufam Ci i nie wie­rze Ci wcale,
I niech to los wy­mie­rzy To­bie od­po­wied­nią kare... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 maja 2010, 14:04

Wipeout

wychodzę z domu
aby zejść na ziemie
mam do przejścia ka­wałek pionu
Trzecie
Drugie
pier­wsze piętro
stoję już na do­le zasapany
i czu­je ze jest ja­koś drętwo
lukam
szukam
cia­cha puszczam,
Ser­del już wyłazi
roz­korze­niamy co tu robić
może za­pali­my gra­ma bazi
zaczy­namy od jarania...
pier­wsze­go szluga
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2010, 18:57
he_peace

"Nie istnieje droga prowadząca do pokoju - pokój jest drogą... " "Czy chcesz być kochany i kochać? Nie pozwól im się ogłupiać czy nawet pouczać, o nie! Jesteśmy tu po to, by żyć więc lepiej idź do diabła jeśli to, o czym myślisz nie jest w porządku! Miłość nigdy nas nie opuści i w ciemności zawsze znajdzie drogę do światła. Czy chcesz być kochany? Czy chcesz kochać? Droga życia jest twarda i możesz się potknąć. Pamiętaj więc, że jeśli kogoś osądzasz, ktoś inny sądzi Ciebie. Kochaj więc swego brata, jeśli chcesz być kochany! Nie pozwól się zmienić, o nie! Jesteśmy tu po to, by żyć, choć oni mówią, że tylko najsilniejsi przetrwają i zostaną przy życiu. Nie wydobędziesz wody z wyschniętej studni. Wszystko jedno, jak potraktowałbyś człowieka, on i tak nigdy nie będzie z tego zadowolony. Więc czy chcesz być kochany? Czy pragniesz kochać? Powiedz coś. Powiedz!" Bob Marley - Could You Be Loved

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

he_peace

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność